CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1.  Điều kiện Sử dụng

Khi sử dụng Website của WIFISTORE (FICON), Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây.

Để biết được các sửa đổi mới nhất Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. WIFISTORE tại bất kỳ thời điểm nào.

2. Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên Website là thông tin về sản phẩm dịch vụ mà mà WIFI STORE đang cung cấp tất cả đều được ghi rõ nguồn gốc.

3. Liên kết đến Website khác

Website cung cấp một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này.

WIFISTORE không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này.

WIFISTORE từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên.

4. Liên kết từ Website khác

WIFISTORE không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Website này sang một trang khác.

Không sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện / hiển thị mặc định của Website mà chưa có sự đồng ý của WIFISTORE.

5. Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin hiển thị tại website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm từ phía WIFISTORE về sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ mà người mua đã lựa chọn.

WIFISTORE từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.

WiFiSTORE không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ việc:

  1. Sử dụng các thông tin trên website này;
  2. các truy cập kết nối từ website này;
  3. Đăng ký thành viên, đăng ký nhận thư điện tử hay tham gia vào chương trình khách hàng thường xuyên của WIFI STORE

Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

6. Quyền sở hữu trí tuệ

Nội dung Website đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của WIFI STORE và các nhà cung cấp có liên quan khác.

Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho WIFISTORE và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

  1. Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại
  2. Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc

Tất cả các nội dung được cung cấp tại Website này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các Website độc lập khác mà không được sự chấp thuận của WIFI STORE.

7. Điều chỉnh và sửa đổi

WIFI STORE bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.

Tham khảo thông tin doanh nghiệp WiFi Store tại đây: https://wifistore.vn/gioi-thieu-ho-so-nang-luc-wifi-store/

Thông tin xác thực đã đăng ký bộ công thương tại đây: http://online.gov.vn/Home/WebDetails/39142